ΠΑΝΕ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - Ασφυκτικές ευρωπαικές πιέσεις στην Ελλάδα για εφαρμογή "τρομο-οδηγίας"

Οι Βρυξέλλες ζητούν επίμονα την αποθήκευση αναλυτικών προσωπικών δεδομένων σε τηλεφωνία και διαδίκτυο.
Οι Βρυξέλλες πιέζουν την Ελλάδα για την εφαρμογή της τρομο-οδηγίας, την οποία αποδέχτηκε πλήρως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην ομόφωνη απόφαση που ελήφθη το 2006 από τους 27, αλλά στη συνέχεια δεν τη μετέφερε στο εθνικό δίκαιο.
Η Επιτροπή κατέθεσε χθες στο Ευρωδικαστήριο προσφυγή κατά της Ελλάδας για... μη ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 2006/24 , η οποία προβλέπει τη διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών. Η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας έληξε στις 15 Σεπτεμβρίου 2007. Για την ίδια οδηγία εκκρεμούν ενώπιον του Ευρωδικαστηρίου προσφυγές κατά της Ιρλανδίας, της Αυστρίας, της Ολλανδίας και της Σουηδίας.
Η εν λόγω οδηγία που υιοθετήθηκε και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο τότε πρόεδρος του οποίου Χανς Γκερτ Πέτερινγκ είχε μιλήσει για «θρίαμβο της δημοκρατίας» (!!!) - προβλέπει (άρθρο 5) ότι οι κατηγορίες των χρηστών που θα αποθηκεύονται τουλάχιστον για έξι μήνες και λιγότερο από δύο χρόνια είναι οι εξής:

1. Σταθερή και κινητή τηλεφωνία:
α) Ο τηλεφωνικός αριθμός του καλούντος, β) το όνομα και η διεύθυνση του συνδρομητή ή του εγγεγραμμένου χρήστη.

2. Διαδίκτυο και υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφωνίας μέσω του Διαδικτύου:
α) Ο αποδοθείς κωδικός ταυτότητας χρήστη, ο τηλεφωνικός αριθμός οι οποίοι δίνονται σε κάθε επικοινωνία που εισέρχεται στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο, β) το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του συνδρομητή ή εγγεγραμμένου χρήστη στον οποίο είχε αποδοθεί κατά τον χρόνο επικοινωνίας διεύθυνση ΙΡ (πρωτοκόλλου Διαδικτύου), γ) κωδικός ταυτότητας χρήστη ή αριθμός τηλεφώνου.
Τα αναγκαία δεδομένα για τον προσδιορισμό του προορισμού της επικοινωνίας που προβλέπει η νέα οδηγία είναι:

1. Σταθερή και κινητή τηλεφωνία: α) ο καλούμενος αριθμός, στις δε περιπτώσεις όπου υπεισέρχονται συμπληρωματικές υπηρεσίες, όπως προώθηση/εκτροπή κλήσης, β) ο αριθμός ή οι αριθμοί τηλεφώνου προς τους οποίους προωθήθηκε η κλήση, γ) ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις των συνδρομητών ή εγγεγραμμένων χρηστών, δ) ημερομηνία και ώρα έναρξης της επικοινωνίας.
2. Διαδίκτυο και υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: α) ο κωδικός ταυτότητας χρήστη ή ο αριθμός τηλεφώνου του σκοπούμενου αποδέκτη διαδικτυακής τηλεφωνικής κλήσης, β) ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του συνδρομητή ή εγγεγραμμένου χρήστη και κωδικός ταυτότητας χρήστη του σκοπούμενου αποδέκτη της επικοινωνίας, γ) δεδομένα αναγκαία για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας, ώρας και διάρκειας της επικοινωνίας.


ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: