ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ 2010

Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Κασσωπαίων για το 2010 κατά πλειοψηφία από τους συμβούλους της συμπολίτευσης (απουσίαζε η κ. Δ. Μαρτζουκου) ενώ η αντιπολίτευση ψήφισε "παρών" (απουσίαζε ο κ. Βασ. Κατσαρός). Τα έσοδα και τα έξοδα προϋπολογίζονται στα 4.323.506,53 ευρώ.
Προκειμένου να κάλυψει, "επενδυτικές δαπάνες" η Δημοτική αρχή περιέλαβε στον προϋπολογισμό και νέο Δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ύψους 600.000 ευρώ.


Δεν υπάρχουν σχόλια: